Admitere Politie
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București
07.03.2023

Vreau să mă pregătesc pentru examenul de admitere la Academia de Poliție!

Vreau să mă pregătesc pentru examenul de admitere la Academia de Poliție!

Vreau să mă pregătesc pentru examenul de admitere la Academia de Poliție! La ce materii se susține, în ce formă și cum se notează examenul scris? Din ce manuale trebuie sa învăț și ce? La ce materii se susține, în ce formă și cum se notează examenul scris?

Una din  probele concursului de admitere la Academia de Poliție este proba de evaluare a cunoştinţelor. La Facultatea de Poliţie aceasta constă în aplicarea unui Test grilă la disciplinele:

  1. Istorie
  2. Limba română
  3. Limba străină (Limba engleză, Limba franceză, Limba germană, Limba spaniolă şi Limba rusă – acestea sunt opțiunile candidatului din momentul în care întocmește Cererea de participare la concursul de admitere).

Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor trei discipline ale probei de concurs. Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe discipline. Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.

La testul grilă pentru ca un răspuns să fie considerat corect trebuie să conţină UN SINGUR X, iar celelalte trei căsuţe să fie barate cu o linie orizontală, aşa cum apare în exemplele de mai jos:

Formula de calcul a corectării testului grilă este următoarea: (punctele acordate: punctajul maxim) x 9 + 1

Răspunsurile corecte, la disciplinele de concurs, se punctează astfel:

  1. la disciplina Istorie – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei prezentată anterior;
  2. la disciplina Limba română – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei prezentată anterior;
  3. la disciplina Limba străină – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei prezentată anterior;

Nota la proba scrisă trebuie să fie minimum 5 (cinci) și reprezintă media aritmetică a notelor obținute la fiecare disciplină în parte, cu două zecimale, fără rotunjire. La fiecare dintre disciplinele probei scrise, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci).

Din ce manuale trebuie sa învăț și ce?

Pentru proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor sunt recomandate oricare dintre manualele aprobate prin Ordinele ministrului educaţiei.

Subiectele vor fi elaborate conform tematicilor şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

Manualul şcolar reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi care ajută la parcurgerea programei şcolare, prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe.

Elaborarea și corectarea subiectelor de gramatică se va face cu respectarea programei de limba română în vigoare în perioada în care absolvenții de liceu din acest an au parcurs materia și au asimilat teoria și practica analizei gramaticale.

Tematica si biliografia pentru concursul de admitere, sesiunea iulie-septembrie 2023, la Facultatea de Poliţie o regăsiți aici: Tematica și bibliografie Academie 2023