Admitere Politie
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București
01.03.2023

La ce facultăți mă pot înscrie la Academia de Poliție?

Admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

La ce facultăți mă pot înscrie la Academia de Poliție?

La Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București concursul de admitere se organizează pe facultăţi:

 1. Facultatea de Poliţie: în domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă; în domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă;
 2. Facultatea de Pompieri: în domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii-Pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă;

Pot să fiu admis fără concurs?

La concursul de admitere se pot înscrie FĂRĂ SUSŢINEREA PROBELOR SCRISE DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” și, după caz, „promovat(au îndeplinit baremul minimal de promovare), la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. următoarele categorii de canidați:

 • care, în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naționale recunoscute de Ministerul Educaţiei;
 • care, în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei;
 • copiii ai polițiștilor/personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă ori decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații sau copiii militarilor invalizi și a civililor invalizi care, potrivit legii, au participat la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului Statului Român;

Există o taxă de concurs? Pot fi scutit de ea?

În vederea participării la concursul de admitere din Academia de Poliție candidaţii sunt obligaţi să achite o taxă de înscriere la concurs, în valoare de 450 lei.

Taxa de înscriere la concursul de admitere se achită în contul de venituri al Academiei de Poliție “Al.I.Cuza” (CF 4266472), deschis la Trezoreria Sector 1 București (cont IBAN: RO35TREZ70120F330500XXXX), după depunerea documentelor de înscriere și exclusiv on-line (respectiv virament bancar, transfer online etc.), în perioada 20.07.2023-27.07.2023 (data operațiunii bancare) sau ulterior declarării ”apt” psihologic, până cel mai târziu la 28.07.2023 (data operațiunii bancare).

Sunt scutiţi de plata taxei candidaţii aflaţi într-una din situaţiile enumerate mai jos:

 • orfanii de unul sau de ambii părinţi;
 • cei care provin din casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi;
 • copiii personalului M.A.I., în activitate/ pensionat/ decedat;
 • copiii personalului M.Ap.N., în activitate/ pensionat decedat (numai pentru candidaţii recrutați și selecționați de către M.Ap.N.);
 • cei care sunt absolvenți ai colegiilor militare din rețeaua M.Ap.N (numai pentru candidaţii recrutați și selecționați de către M.Ap.N.);
 • copiii funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Adm. Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la specializarea Penitenciare);
 • candidații proveniți din sistemul de protecție socială.