Admitere Politie
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București
01.03.2023

Care sunt etapele concursului de admitere la Academia de Poliție?

Admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

Care sunt etapele concursului de admitere la Academia de Poliție?

Concursul de admitere se desfăşoară în următoarele etape:

  1. Etapa I – Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice;
  2. Etapa a II-a – Proba de evaluare a cunoştinţelor;
  3. Etapa a III-a – Examinarea medicală.

Probele de concurs din cadrul etapelor I și a II-a se susțin în centrele zonale de selecție, potrivit repartiției și planificării corespunzătoare.

Când se desfășoară proba de evaluare a performanței fizice și în ce constă?

Susținerea probei fizice se desfășoară în perioada 18-24.08.2023, iar în data de 25.08.2023 sunt afișate listele candidaţilor pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs.

Proba de evaluare a performanțelor fizice constă în parcurgerea unui traseu:

Elementele care compun traseul practic-aplicativ:
1. Obstacolul nr. 1 (Săritura în lungime de pe loc): 
2. Deplasare 18 metri. 
3. Ocolire jalon, spre stânga. 
4. Deplasare 8 metri. 
5. Obstacolul nr. 2 (Trecerea prin pas sărit peste saltea).
6. Deplasare 10 metri. 
7. Ocolire jalon, spre dreapta. 
8. Deplasare 3 metri. 
9. Obstacolul nr. 3 (Două rostogoliri succesive înainte, peste cap, pe saltea).
10. Deplasare 8 metri. 
11. Obstacolul nr. 4 (deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică, dispusă în formă L, cu transport de greutăţi)
12. Deplasare 19,75 metri. 
13. Ocolire jalon, spre dreapta. 
14. Obstacolul nr. 5 (Deplasare între şicane)
15. Ocolire jalon spre dreapta. 
16. Deplasare 10 metri. 
17. Obstacolul nr. 6 (Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică)
18. Deplasare 2 metri. 
19. Ocolire jalon, spre stânga. 
20. Obstacolul nr. 7 (Trecerea pe sub un obstacol marcat)
21. Deplasare 4 metri. 
22. Obstacolul nr. 8 (Escaladarea unei lăzi de gimnastică)
23. Deplasare 2 metri. 
24. Ocolire jalon, spre dreapta. 
25. Deplasare 10 metri. 
26. Obstacolul nr. 9 (Transportul unui manechin prin târâre)
27. Deplasare 10 metri 
28. Ocolire jalon, spre stânga. 
29. Obstacolul nr. 10 (Aruncarea mingii de handbal de pe loc la ţintă)
30. Deplasare 10 metri. 
31. Obstacolul nr. 11 (Detentă pe verticală)
32. Deplasare 10 metri. 
33. Obstacolul nr. 12 (Navetă 12 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane)