Admitere Politie
Noutăți admitere poliție
07.02.2023

Vreau să fac școala de poliție! Vreau să dau la școală! Sunt clasa a-VIII-a vreau să mă fac polițist, cum mă înscriu la școală? Am facultatea ce devin după ce fac școala?

Vreau să fac școala de poliție! Vreau să dau la școală! Sunt clasa a-VIII-a vreau să mă fac polițist, cum mă înscriu la școală? Am facultatea ce devin după ce fac școala?

Cam acestea sunt întrebările cele mai frecvente ce ne sunt adresate. Ar trebui să aducem câteva clarificări.

Școlile de Poliție din Ministerul Afacerilor Interne sunt de nivel postliceal și asigură pregătirea și formarea, prin școlarizare, a agenților de poliție. Pentru a putea candida la concursul de admitere la una dintre școlile de poliție (Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina, Școala de Agenți de Poliție ” Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca sau Școala de pregătire a Agenților Poliției de Frontieră ”Avram Iancu” Oradea) condiția esențială este de a fi absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat.

Această condiție derivă din criteriile generale și specifice adoptate de Ministerul Afacerilor Interne în conformitate cu prevederile  Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care la art .44 alin.  (81) precizează că: ”Prin excepţie de la prevederile alin. (8), în învăţământul postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, admiterea se realizează pe baza metodologiei elaborate de unitatea de învăţământ postliceal, cu respectarea criteriilor generale şi specifice stabilite prin metodologii-cadru de către ministerele de resort.”

Informații suplimentare privind admiterea în învățământul postliceal al Ministerului Afacerilor Interne

Admiterea în învăţământul postliceal din Ministerul Afacerilor Interne se face prin concurs. Condiţiile de înscriere, modul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere se reglementează prin ordine ale Ministerului Afacerilor Interne şi metodologii elaborate în acest sens.

Concursurile organizate sunt unele dintre cele mai exigente, în comparație cu celelalte sisteme de admitere la cursurile unei școli de nivel postliceal din România. În ultimii ani metodologia de concurs s-a schimbat intervenind modificări cu privire la probe, în sensul suplimentării acestora, iar probelor scrise le-au fost adăugate noi tematici specifice profilului școlilor postliceale.

În urma absolvirii acestor școli, absolventul dobândește o calificare, care coincide și cu primul grad profesional – agent de poliție, cu specializarea, în funcție de școala absolvită, de ordine publică sau frontieră și este repartizat în teritoriu raportat la rezultatele obținute în timpul școlarizării și nevoilor instituției (Poliția Română sau Poliția de Frontieră Română).

În Poliția Română și în Poliția de Frontieră Română sunt, potrivit Legii nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, poliţiştii se încadrează în două categorii, definite în raport cu nivelul studiilor necesare, după cum urmează:

  1. categoria A - Corpul ofiţerilor de poliţie - cuprinde ofiţeri de poliţie cu studii superioare;
  2. categoria B - Corpul agenţilor de poliţie - cuprinde agenţi de poliţie cu studii liceale sau postliceale cu diplomă.

La acordarea gradului profesional nu se ține cont de faptul, posibil de altfel, că este și absolvent al unei facultăți. Acordarea gradului profesional de ofițer de poliție are un alt traseu profesional despre care vom detalia într-un alt articol.