Admitere Politie
Noutăți admitere poliție
09.03.2022

Există taxă de admitere la Academia de Poliție? Cum pot beneficia de scutire de taxă?

Taxă de admitere la Academia de Poliție.

Există taxă de admitere la Academia de Poliție?

Taxă de admitere există numai pentru concursul de admitere la Acadeia de Poliție ”A.I.Cuza” București candidaţii fiind obligaţi să achite o taxă de înscriere la concurs, în valoare de 450 lei.

Taxa de înscriere se achită numai online în contul de venituri al Academiei de Poliție “Al.I.Cuza” (CF 4266472), deschis la Trezoreria Sector 1 București (cont IBAN: RO35TREZ70120F330500XXXX), după depunerea documentelor de înscriere în perioada 18.07.2022-27.07.2022 (data operațiunii bancare) sau ulterior declarării ”apt” psihologic, până cel mai târziu la 28.07.2022 (data operațiunii bancare).

Pe documentul de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere se va trece în mod obligatoriu următoarele informații: CNP candidat și Codul unic de identificare atribuit.

După încheierea perioadei de recrutare, până cel târziu la data de 28.07.2022 (data operațiunii bancare), candidații care nu au făcut dovada plății taxei de înscriere nu vor putea fi înscriși la concursul de admitere, de aceea este bine să aveți o copie a documentului de plată pentru a putea dovedi achitarea taxei în cazuri litigioase și remedierea problemei.

Cum pot beneficia de scutire de taxă?

Sunt scutiţi de plata taxei candidaţii aflaţi într-una din situaţiile enumerate mai jos:

 • orfanii de unul sau de ambii părinţi;
 • cei care provin din casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi;
 • copiii personalului M.A.I., în activitate/ pensionat/ decedat;
 • copiii personalului M.Ap.N., în activitate/ pensionat decedat (numai pentru candidaţii recrutați și selecționați de către M.Ap.N.);
 • cei care sunt absolvenți ai colegiilor militare din rețeaua M.Ap.N (numai pentru candidaţii recrutați și selecționați de către M.Ap.N.);
 • copiii funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la specializarea Penitenciare);
 • candidații proveniți din sistemul de protecție socială.

Dacă mă încadrez la scutirea de taxă ce documente depun și unde?

Documentele justificative în original sau copiile vizate pentru conformitate cu originalul pentru scutirea achitării taxei de înscriere sunt depuse la dosarul de recrutare, la unitatea de recrutare. Documentele în original sau copiile vizate pentru conformitate cu originalul, prezentate de către candidați în vederea scutirii de taxă, se rețin ca documente justificative la dosarul de recrutare. Solicitările de scutire de taxă pe baza documentelor justificative, vor fi transmise în format scanat .pdf de către candidat la adresa de e-mail [email protected] până la data de 14.07.2022. Dimensiunea fișierului transmis nu trebuie să depășească 20 MB.

Aprobarea sau respingerea scutirii de taxă va fi acordată în scris de către Academie până la data de 20.07.2022.

Decizia Academiei de aprobare/ respingere a scutirii de taxă se va transmite individual candidatului pe adresa de e-mail a acestuia utilizând codul unic de identificare atribuit candidatului. Candidatul căruia i s-a respins cererea de scutire poate completa cu documente justificative sau poate face plata taxei cu obligația respectării termenului de efectuare a plății, până la data de 28.07.2022 (data operațiunii bancare)

Actele doveditoare sunt:

 1. pentru candidații orfani de unul sau ambii părinţi – certificatele de deces ale părinţilor şi certificatul de naştere al candidatului – original şi fotocopie vizată pentru conformitate cu originalul;
 2. pentru candidații care provin din sistemul de protecție socială – documentele specifice din care reiese situaţia în care se află – original şi fotocopie vizată pentru conformitate cu originalul;
 3. pentru copiii personalului didactic sau didactic auxiliar în activitate, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi care au activat în sistemul de învăţământ – adeverinţă în care se precizează calitatea/ fosta calitate de personal didactic, personal didactic auxiliar sau personal didactic de conducere, îndrumare şi control a părintelui, ţinând cont de prevederile art. 277 din Legea nr. 1/2011;
 4. pentru copiii personalului M.A.I./ M.Ap.N – pentru candidații recrutați și selecționați de M.Ap.N, în activitate sau pensionat:
 • pentru personalul în activitate – adeverinţă în care se precizează calitatea părintelui în cadrul M.A.I./ M.Ap.N – pentru candidații recrutați și selecționați de M.Ap.N;
 • pentru personalul pensionat – talon de pensie al părintelui eliberat de Casa de Pensii Sectorială a M.A.I./ M.Ap.N – pentru candidații recrutați și selecționați de M.Ap.N, original şi fotocopie vizată pentru conformitate cu originalul, unul din ultimele două luni anterioare perioadei de înscriere/recrutare;
 • pentru personalul decedat – adeverinţă în care se precizează calitatea pe care a avut-o cadrul M.A.I./ M.Ap.N – pentru candidații recrutați și selecționați de M.Ap.N, talon de pensie al părintelui eliberat de Casa de Pensii Sectorială a M.A.I./ M.Ap.N – pentru candidații recrutați și selecționați de M.Ap.N, original şi fotocopie vizată pentru conformitate cu originalul, şi certificatul de deces al părintelui, original şi fotocopie vizată pentru conformitate cu originalul;
 1. pentru copiii funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la specializarea Penitenciare):
 • pentru personalul în activitate – adeverinţă în care se precizează calitatea părintelui în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
 • pentru personalul pensionat – talon de pensie al părintelui eliberat de Casa de Pensii – original şi fotocopie vizată pentru conformitate cu originalul, unul din ultimele două luni anterioare perioadei de înscriere/recrutare;
 • pentru personalul decedat – adeverinţă în care se precizează calitatea pe care a avut-o cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor/ talon de pensie al părintelui eliberat de Casa de Pensii – original şi fotocopie vizată pentru conformitate cu originalul, şi certificatul de deces al părintelui – original şi fotocopie vizată pentru conformitate cu originalul.