Admitere Politie
Noutăți admitere poliție
24.10.2022

Care sunt condițiile pentru a deveni polițist?

Care sunt condițiile pentru a deveni polițist?

În primul rând trebuie să-ți dorești, nu este o profesie ușoară și nu este pentru oricine. În România sunt mai multe rute prin care o persoană poate ajunge să profeseze ca polițist, dar toate aceste rute presupun condiții care trebuiesc îndeplinite în prealabil și un concurs. În acest articol vom vorbi de accedarea la această profesie printr-un concurs susținut pentru a urma o școală de poliție.

Primul pas ar fi să verificăm dacă îndeplinim condițiile (acestea fiind condiții legale și criterii specifice) pentru a participa la acest concurs de admitere și le voi așeza sub formă de listă astfel încât să fie ușor de urmărit și de bifat:
Condiții legale

 1. Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
 2. Să cunoască limba română, scris şi vorbit
 3. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu
 4. Să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic
 5. Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere
 6. Să nu  depășească limita de vârstă pentru care polițiștii pot fi menținuți în activitate (60 de ani)
 7. Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat
 8. Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist
 9. Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea
 10. Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni
 11. Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni
 12. Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani
 13. Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege

Criterii specifice

 1. Să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară
 2. Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului
 3. Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ
 4. Să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B

Al doilea pas ar fi să depuneți cererea de participare la concurs. Dacă vă aflați în perioada de depunere a cererii de înscriere, iar la această dată 24.10.2022,  suntem în această perioadă trebuie să urmăm câțiva pași simpli:
1.    descărcați și imprimați cele două documente: cererea de înscriere și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar
2.    completați cu majuscule, olograf și lizibil, semnați, scanați documentele și transmiteți-le, exclusiv în format electronic la adresa de e-mail a unității de recrutare (de regulă este de forma [email protected], unde XX este acronimul județului unde se află unitatea de recrutare, de exemplu pentru un candidat cu domiciliul în județul Prahova adresa de email este: [email protected])
Data limită de depunere a acestor documente este 4 noiembrie 2022.

Ce se întâmplă cu cererea? La primirea cererii-tip de înscriere, candidaților li se va atribui codul unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs și va fi completat centrul zonal la care aceștia sunt arondați, iar cererea va fi scanată și comunicată candidaților printr-un e-mail de confirmare, precizându-se și numărul de înregistrare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data transmiterii.

Al treilea pas este să vă pregătiți dosarul de recrutare și să-l depuneți la unitatea de recrutare până la data de 17 noiembrie 2022.

Despre conținutul dosarului de recrutare și pașii următori vă vom detalia într-un articol viitor.